Privacybeleid

 

Privacybeleid SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts

ALGEMEEN
SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts verwerkt uw persoonsgegevens voor:
De acceptatie van uw bestelling;
Het tegengaan van overkreditering;
Uitvoering van overeenkomsten (o.a. het toezenden van gekochte producten);
Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts  groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

INTERNET

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst.
Deze gegevens worden niet bewaard of gebruikt als individuele (persoons)gegevens.
SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan SuzukiAutoOnderdelen.nl / Yellow Parts worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
We gebruiken e-mailadressen alleen waarvoor zij zijn opgegeven.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.
Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid .
In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.
Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.